Inspiratie

Tip van de maand: een goed gesprek

Een goed sollicitatiegesprek is er om enerzijds een goed beeld te krijgen van de persoonlijkheid en de vakinhoudelijke kwaliteiten van de kandidaat en anderzijds voldoende en enthousiasmerende informatie te verstrekken over de propositie, de sfeer en cultuur bij het betreffende bedrijf en over jezelf. De juiste informatie over en weer.

Sommige kennismakingsgesprekken zijn te zeer eenrichtingsverkeer, waardoor een kandidaat na afloop van het gesprek geen goed beeld heeft gekregen bij de propositie. En, ‘what’s in it for him/her’? Zelf heeft de kandidaat veel vragen beantwoord en informatie verstrekt, maar geen tijd gekregen om vragen te stellen. Het risico ligt op de loer dat de kandidaat afhaakt en verder zoekt, dan wel enthousiaster is over een andere procedure die hij of zij ook heeft lopen.

Ook gebeurt met enige regelmaat dat de opdrachtgever zó enthousiast is over zijn/haar organisatie, dat het grootste deel van de tijd in beslag wordt genomen door de opdrachtgever zelf. Goedbedoeld, maar ook dan schiet het sollicitatiegesprek zijn doel voorbij. Na afloop is de kandidaat wellicht enthousiast over de propositie, maar gaat vertwijfeld naar huis of hij/zij ook zelf wel een en ander voor het voetlicht heeft kunnen brengen. En de opdrachtgever vraagt zich af of hij/zij de kandidaat wel goed genoeg heeft leren kennen.

Een tip voor een goed gesprek is om vooraf structuur aan te brengen en dit ook aan het begin van het gesprek met elkaar te delen. Het is voor alle partijen prettig om te weten hoe je het gesprek voor je ziet en hoeveel tijd er in beginsel voor is uitgetrokken. Uiteraard kan een goed gesprek een onverwachte wending nemen, maar met een duidelijke structuur voorkom je dat een van beide partijen vertwijfeld achterblijft.