Inspiratie

Hoe vorm je complementaire teams?

Op mijn vorige artikel “Divers, inclusief, complementair? Hoe dan?” hebben wij vele interessante reacties ontvangen. De belangrijkste vragen gingen over hoe je ervoor zorgt dat je (bestaande) raad complementair en inclusief wordt. Met als doel dat ieder lid zich veilig voelt. Dat zijn of haar unieke eigenschappen en deskundigheden gebruikt worden. Dat ieder lid zich veilig, gewaardeerd en gerespecteerd voelt en ten volste kan bijdragen. Verder was er veel interesse in een verdere uitleg van onze Pact-meting en hoe die aan bovenstaande doelstelling kan bijdragen.

PACT-METING

Om met het laatste te beginnen. Wij werken al meer dan 3 jaar met de voor ons speciaal ontwikkelde Pact-meting. Wij hebben inmiddels al vele duizenden metingen uitgevoerd, wat ook interessante informatie geeft over de gewenste persoonlijkheidskenmerken van commissarissen. De Pact-meting is een Analytical Competence Tool, een unieke online meetmethode die oog heeft voor de hele mens. De Pact-meting gaat veel verder dan zichtbaar gedrag en cognitief denken. De meting maakt gebruik van woorden en uitvoerig geteste beelden. Juist deze combinatie van woorden en beelden maakt het uniek.

WAT MAAKT EEN COMMISSARIS GESCHIKT?

Op basis van de vele metingen die wij hebben gedaan, hebben wij samen met het assessmentbureau een profiel opgesteld, waar wij commissarissen en toezichthouders op beoordelen. Welke persoonlijkheidskenmerken verwachten wij dan van een geschikte commissaris?

  • Het hebben van een helicopterview en visie. Het gaat hier dan over de visie over de rol van de Raad en visie over de organisatie waar toezicht op wordt gehouden. Visie gaat over het in de gaten houden van de grote lijnen met oog voor huidige en toekomstige ontwikkelingen.
  • Een goed oog voor detail is ook van belang. Een goed analytisch vermogen waarbij vlot veel informatie kan worden verwerkt. Dat betekent dat een goede commissaris goed moet kunnen schakelen tussen details en de grote lijnen (visie).
  • Verantwoordelijkheid nemen en bewust zijn van je rol als commissaris zijn andere gewenste kenmerken. Daarbij hoort een actief onderzoekende houding, maar wel vanaf de zijlijn.
  • Sociaal: nieuwsgiering naar de ander, geïnteresseerd en omgevingssensitief. Je daarbij goed kunnen inleven in de ander, ook binnen de eigen raad.

COMPLEMENTAIR

Dat elke commissaris in je team alle bovenstaande persoonlijkheidskenmerken bezit is een ideaal. Helaas is de werkelijkheid weerbarstiger. Bij elke commissaris zal waarschijnlijk één van de genoemde aspecten ontbreken of zijn de bijbehorende competenties niet of slechts beperkt ontwikkeld. Door het doen van een Pact-teammeting krijg je inzicht in welke kwaliteiten je in huis hebt. Door de uitkomsten met elkaar te delen krijg je tevens inzicht in elkaars sterke punten. Wie heeft er van nature visie? En wie is het meest inhoudelijk gericht en het beste in staat analyses te maken? Wie zorgt er voor het sociale element?

Door inzicht te krijgen in elkaars profielen word je ook meer bewust van elkaars sterke punten. Hiermee creëer je ook meer vertrouwen binnen je team en daarmee ook meer veiligheid. De voorzitter kan er dan op toezien dat ieders sterke punten worden ingezet, waardoor de raad optimaal kan functioneren. Wat leidt tot beter toezicht op het bestuur en uiteindelijk ook tot betere besluitvorming.

Is zo’n teammeting ingewikkeld? Nee, de Pact-meting vul je in 15 minuten in. Het gesprek met elkaar aangaan kost wel tijd maar zal zich dubbel en dwars uitbetalen. En wie wil nou geen deel uitmaken van een optimaal samenwerkende raad?