Inspiratie

Eerste ervaringen commissarissen

Erwin Bouwman, directeur van Non-Executive People | Hemingway, heeft de bemiddeling van Marièlle Beek en Marleen Crooijmans als commissarissen voor de RvC van de Dutch Design Foundation begeleid. Enkele maanden na hun start, vraagt hij naar hun ervaringen.

Willen jullie jezelf even kort introduceren?

Mijn naam is Marièlle Beek, 1969. Na mijn studies sociologie en commerciële economie ben ik iets heel anders gaan doen. Iets waar mijn hart ligt: het grote publiek raken met verhalen die perspectieven bieden, verbinding maken en in beweging zetten. De verhalen vertalen we vanuit de inhoud in tentoonstellingen en events met alle mogelijke vormen en media. Samen met een geweldig, hecht kernteam en vele partners. Ik ben dan ook trots aanvoerder bij Perspekt Studio’s (1968, tentoonstellingen met name in cultuur) en East Side (1988, events voor met name ondernemers, overheid). Bijna iedereen in Nederland heeft weleens wat van ons gezien. Ook vanuit mijn breed maatschappelijke betrokkenheid ben ik blij de Dutch Design Foundation (‘DDF’) en haar missie te mogen ondersteunen.

Mijn naam is Marleen Crooijmans. Ik ben een gepassioneerde professional met jarenlange internationale managementervaring op het gebied van business development, marketing strategie, transformatie en digitalisering.

Jullie zijn afgelopen december benoemd in de Raad van Toezicht van DDF. Wat zijn jullie eerste ervaringen?

Mariëlle: “Het gevoel is goed! Na de gesprekken met Erwin en Gerrit, voorstudie van strategische stukken en één (gelukkig live) ontmoeting heb ik beeld. Het is inspirerend om in een topclub als de Dutch Design Foundation mee te kijken. Ik zie dat ik met mijn eigen wijze en gewaardeerde netwerk zeker kan gaan bijdragen.”

Marleen: “De eerste ervaring is heel positief. De Dutch Design Foundation is een fantastische purpose gedreven organisatie, met een positieve kijk op de wereld en gedrevenheid om design- & innovatiekracht in te zetten om duurzame progressie te realiseren. Het is goed om als nieuwkomer te merken dat na het inlezen en een eerste vergadering, je door goed te luisteren en vragen te stellen je al snel een beeld kunt krijgen van de organisatie en de uitdagingen voor de komende periode. De RvT van de Dutch Design Foundation heeft een zeer diverse samenstelling qua kennis en ervaring. Deze mix aan achtergrond en expertise leverde al meteen een meerwaarde op in de eerste gesprekken – de gedegen selectie en samenstelling van de RvT heeft hier zeker een positieve bijdrage aan geleverd. Daarnaast is het als beginnende commissaris / toezichthouder fijn om samen te werken met een zeer ervaren commissaris/toezichthouder die bereid is zijn ervaring op dit gebied te delen.”

Het is voor jullie beiden jullie eerste toezichthoudende rol. Wat moet je, in jullie ogen, meebrengen om een goede commissaris/toezichthouder te zijn?

Marleen is van mening dat relevante (levens-)ervaring, onafhankelijke denken, teamspeler en kennis vanuit een relevant vakgebied belangrijke eigenschappen van een commissaris / toezichthouder zijn. “Daarnaast vind ik goed inzicht in maatschappelijke, politieke en economische trends en ontwikkelingen heel belangrijk, dit om te voorkomen dat er vanuit een kokervisie beslissingen worden genomen.”

Mariëlle vindt dat je als commissaris niet teveel vooronderstellingen en voorbehouden moet hebben. “Als externe insider oprecht vragen stellen. Over alles. En zeker de randjes. Zorgen dat je een sfeer hebt waarin je waarlijk alles kunt delen met elkaar. Naast de schriftelijke input vooral ook de mensen lezen om te doorgronden hoe het gaat en nog beter kan. Scherp de missie, visie, strategie en vooral de ambities op het netvlies houden. Cijfers en begroting snappen. Plezier en trots voelen bij de organisatie en haar team waar je toezicht op houdt.”

Hoe hebben jullie de bemiddeling door Non-Executive People | Hemingway ervaren?

Mariëlle: “Verrassend leuk en inspirerend. Met Erwin samen heb ik goed onderzocht of DDF en ik een match met meerwaarde zijn. Maar ook hebben we besproken hoe ik, met mijn achtergrond en karakter, waarde toe kan voegen als RvT lid. Volgens de testuitslag [red.: van het maatwerk assessment van Non-Executive People | Hemingway] paste deze rol goed bij mij, wat een extra bevestiging was. Ik solliciteer nooit, maar als dit het is, vind ik het zinnig.”

Marleen: “Non-Executive People heb ik ervaren als een zeer prettige, menselijke en professionele organisatie. Zij hebben in het gehele proces goed gekeken naar zowel de huidige samenstelling en kennis van de organisatie als de behoefte van de opdrachtgever en kandidaat. En stellen zij zich op als een waardevolle sparringpartner. De PACT-meting die Non-Executive People Hemingway gebruikt heeft zowel mijzelf als de opdrachtgever nog meer inzicht gegeven in mijn talenten en match met het gezochte profiel. Deze manier van werken heb ik echt als een meerwaarde ervaren. “