Hemingway Professional Governance

Non-Executive People | Hemingway

Non-Executive People | Hemingway werkt vanuit de overtuiging dat maatschappelijke en technologische ontwikkelingen zich snel opvolgen en dat aan toezichthouders telkens hogere eisen gesteld worden. En dat vraagt om een combinatie van het beste search proces met het meeste hoogwaardige commissarisnetwerk van Nederland: dat van Hemingway Professional Governance.

Wij geloven dat de juiste toezichthouder op de juiste positie een groot verschil kan maken voor de organisatie. De invulling van de rol van commissaris is de afgelopen 25 jaar continue veranderd. De kunst is om telkens iets vooruit te lopen op wat adequaat toezicht is. En dat vraagt om een aparte focus.

Ons bestand

Non-Executive People | Hemingway beschikt over een professioneel divers bestand van meer dan 6700 commissarissen en toezichthouders. Daarvan kennen wij er 3500 persoonlijk. Die relaties hebben wij in de afgelopen 12 jaar zorgvuldig opgebouwd en onderhouden. Hoe? Gewoon, omdat we dat belangrijk en leuk vinden; opleiden en koppelen; dat zit ons DNA.

Heel bewust kiezen wij voor een cross sectorale benadering, omdat kruisbestuiving vanuit verschillende sectoren, wereldbeelden en achtergronden essentieel is voor een goed samengestelde raad. Maar wij besteden ook aandacht dat in die diversiteit de leden elkaar wel verstaan en begrijpen.  Want diversiteit betekent ook de constructieve dialoog.

Permanent actueel en permanent professioneel

Hemingway Professional Governance biedt een breed palet aan dienstverlening voor toezichthouders en commissarissen.