Onno Verkuyl

Onno Verkuyl

Consultant Executive Search/Management Board

Onno Verkuyl is een ervaren Adviseur Executive Search bij Legal People en lid van de directie. Voorheen is Onno werkzaam geweest als rechter-plaatsvervanger en als hoofd juridische zaken bij een beurs. Onno is zijn carrière in de advocatuur begonnen. Als lid van de selectiecommissie van de Hoge Raad der Nederlanden en als toezichthouder, vanuit de ledenraad van de Waddenvereniging, is Onno ook breed op heel andere fronten actief.

Onno opereert als adviseur voor allerlei verschillende organisaties, zowel op executive als op toezichthoudend niveau. Met de voortschrijdende jaren en met zijn steeds ruimere ervaring adviseert Onno breed en divers en zit regelmatig als adviseur aan directietafels. Zo adviseert Onno publieke organisaties als de Hoge Raad of publiek-private organisaties waarin regulering een grote rol speelt. In private organisaties waar Onno adviseert speelt de maatschappelijke of duurzame factor vaak een rol. Op directie- en managementniveau stelt Onno zich onderzoekend op. Is er visie nodig, of juist strategische en uitvoerende kracht? Hoe is de sociale en verbindende factor vertegenwoordigd in de leiding? Daarmee is hij in staat om helder advies te geven hoe de leiding van een organisatie het best opgebouwd en met welke persoon verstrekt kan worden. Omdat Onno ook buiten Legal People actief is op toezichthoudend en besturend niveau wordt daarmee zijn verbinding naar het non-executive niveau gelegd en is zijn netwerk divers en groot. “Centraal in mijn werk en aandacht blijft steeds de interesse in mensen. Hoe staat iemand in zijn of haar kracht, hoe opereren leiders en toezichthouders onderling en welke organisatie past bij de persoon? Omdat ik daarop focus kan ik helpen teams goed samen te stellen en mensen naar de juiste plek begeleiden. Dan ben ik van waarde en krijg ik zelf ook energie.”