Vacatures

Reageren op deze vacature

Maarten den Ottolander
Founder Hemingway Professional Governance
mdenottolander@non-executivepeople.nl
020-2261218
Voor de Raad van Commissarissen van de Kasbank, komen wij graag in contact met kandidaten voor de positie van
Commissaris
voor RvC van beursgenoteerde bancaire instelling
De kandidaat moet in staat zijn de hoofdlijnen van het totale beleid van de bank te beoordelen en zich een oordeel te kunnen vormen over de risico’s van de vennootschap. Daarnaast moet hij/zij over specifieke deskundigheid beschikken die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn/haar rol binnen de RvC. De specifieke taak en verantwoordelijkheid van de nieuwe commissaris zal zijn gelegen op het gebied van strategievorming, business development en human resources management. De RvC in zijn geheel moet evenwichtig en neutraal zijn samengesteld en erop toezien dat de bank een duidelijke strategie heeft, passend bij het vastgestelde risicoprofiel, en dat besluiten tot stand komen op basis van evenwichtige belangenafweging.

Profiel

 • kennis van de financiële sector zowel vanuit financieel technische oogpunt als in relatie tot de belangrijkste markten waar de onderneming opereert
 • professionele achtergrond op het gebied van innovatie, business development, B2B marktbewerking
 • vertrouwdheid met de politieke en maatschappelijke omgeving m.n. in relatie tot de financiële sector
 • ervaring/affiniteit met (internationaal) ondernemen bij voorkeur bij een beursgenoteerde onderneming
 • bestuurlijke ervaring c.q. ervaring met toezicht bij (middel)grote beursgenoteerde vennootschappen, financiële instellingen of nutsbedrijven
 • deskundigheid en ervaring/affiniteit op het gebied van human resources transformatie en sociaal beleid, inclusief cultuur- en gedragsverandering.
 • bij voorkeur ervaring met en kennis van de institutionele beleggers en financiele instellingen markt (wholesale-business).
 • ervaring met stakeholder management
 • teamspeler met goed ontwikkeld gevoel voor samenwerking en communicatie
 • bestuurlijke ervaring en vaardigheden
 • strategisch en beleidsmatig inzicht
 • zelfstandig en onafhankelijk in denken en oordeelsvorming
 • ondernemend
 • vanuit betrokkenheid invulling geven aan toezicht en advies
 • sociale betrokkenheid
 • bereidheid eigen netwerk in te zetten

Vacature is gesloten, solliciteren is niet meer mogelijk.


Hieronder vindt u andere vacatures: