Vacatures

Reageren op deze vacature

Maarten den Ottolander
Founder Hemingway Professional Governance
mdenottolander@non-executivepeople.nl
020-2261218
Onze opdrachtgever is een pensioenfonds dat is opgezet als stichting zonder winstoogmerk en werkt voor een sector die opereert in een concurrerende internationale markt. Duurzaamheid en een persoonlijke aanpak zijn kernwaarden van de organisatie.

In verband met het aftreden van de huidige voorzitter die de maximale termijn heeft bereikt zijn wij op zoek naar een
Voorzitter Raad van Toezicht
pensioenfonds
De kandidaat moet in staat zijn partijen met uiteenlopende belangen tot een evenwichtige besluitvorming te leiden en de hoofdlijnen van het totale beleid van het pensioenfonds te beoordelen en zich een oordeel te kunnen vormen over de risico’s van het fonds. Daarnaast moet hij/zij over specifieke deskundigheid beschikken die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn/haar rol binnen het Bestuur.
Het Bestuur moet in zijn geheel evenwichtig en neutraal zijn samengesteld en erop toezien dat het fonds een duidelijke strategie heeft, passend bij het vastgestelde risicoprofiel, en dat besluiten tot stand komen op basis van evenwichtige belangenafweging.

Profiel

  • kennis van en professionele achtergrond in de financiële sector
  • vertrouwdheid met de politieke en maatschappelijke omgeving van de financiële sector
  • ervaring met stakeholder management.
  • sociaal betrokken teamspeler
  • vanuit betrokkenheid invulling geven aan toezicht en advies
  • bereidheid eigen netwerk in te zetten ten behoeve van deze opdrachtgever

Propositie

  • verantwoordelijke toezichtsrol
  • voor ca. 3 dagen per maand

Vacature is gesloten, solliciteren is niet meer mogelijk.


Hieronder vindt u andere vacatures: